KVALITEETSE LIIMPUIDU TOOTMINE


Pinska Liimpuit OÜ alustas oma tootmisega 2011 aastal. Iga aasta oleme tootmisvõimekust suurendanud, et pakkuda oma klientidele kvaliteetseid liimpuittooteid tugevusklassiga GL24, GL28, GL30 ja GL32.


USALDUSVÄÄRNE  KOOSTÖÖPARTNER LIIMPUIDU TOOTMISEL


Liimpuidu tootmine on sertifitseeritud ja jälgitav ning tooted vastavad DIN EN 14080:2013 ja FSC esitatud nõuetele.

Meie panus rohelisemasse tulevikku:
  • Igal kevadel korraldatavad istutamistalgud
  • Metsamaterjali tarneteekonna jälgimine vastavalt FSC sertifikaadi nõuetele
  • Tootmises tekkiva saepuru ja höövlilaastu müük FSC sertifikaadi nõudeid järgivale järeltöötlejale kes toodab sellest pelleteid
  • Fermitootmises tulenevate jääkide uuesti sõrmjätkamine ning kasutamine voodrilaua tootmises

Lähitulevikus:

  • Metsa säästmine, rajades tugevussorteerimis labori, läbi mille saame veel paremini jälgida materjali tugevusklasse ning mis võimaldab meil toota tugevamat kuid väiksemate kabarariitidega liimpuittala.