Email again:
Vilken hållfasthetsklass för limträ behöver du?
Vilken typ av limträ?
Jag har läst och samtycker till Integritetspolicyen: