Om företaget

Pinska OÜ

Träföretaget som grundades år 1999 har utvecklats genom åren, från ett litet sågverk till ett komplex med företag vars mål är att främja nyttjandet av trä som material. OÜ Pinska är ett företag baserat i Estlands huvudstad.

Med dagens möjligheter måste den viktiga roll som naturliga material spelar uppskattas, för det finns inget material som är så mångsidigt som trä.

Vi fokuserar på produktionen av timmer från gran och tall, samt hyvlade material. År 2005 började vi producera industriellt målade foderbräden för användning utomhus. Sedan 2006 har vi producerat takstolar upp till 20 meter långa, där vi har använd torkat, hyvlat och hållfasthetsklassat trä i produktionen, av klassen C18/C24. Sedan 2011 har vi producerat limträbjälkar med mått upp till 240 x 1100 x 24000 mm.

Vi har följande certifikat:
– CE-certifiering för limträ
– CE-certifiering för hållfasthetsklassat trä
– CE-certifiering för takstolar
– FSC-certifiering
– RTS EPD-certifiering
– Certifikat från Estonian Creditors Association
– Registrering av ekonomisk aktivitet

Upplev vår limträfabrik i 360

Vårt bidrag till en grönare framtid

Trädplanteringsevent som organiseras varje vår
– Övervakning av skogsmaterialets leveransväg i enlighet med kraven i FSC-certifikatet
– Försäljning av sågspån och flis som genereras i produktionen till en ytterligare processor som uppfyller kraven i FSC-certifikatet, som producerar pellets av restmaterialet
– Efterbehandling av rester från fermiproduktion av takstolar och/eller användning vid tillverkning av faner

Inom en snar framtid:
– Rädda skogen genom att etablera ett hållfasthetssorteringslaboratorium, tack vare vilket vi kan övervaka materialets hållfasthetsklasser ännu bättre, och som gör att vi kan producera starkare men mindre tvärsnittsbalkar i limträ.