Email again:
Hvilken limtrestyrke trenger du?
Hvilken type limtre?
Jeg har lest og er enig i personvernreglene: