KLIPPA TILL STORLEK SERVICE


+ Vi erbjuder en klippa till storlek för limträbalkar och pelare enligt ritningar


LIMTRÄBALKAR ANPASSAD TILLSKÄRNING