FINPUTSNING


+ Impregnering med träskyddsmedel
+ Målning

De färdiga träbalkarna kan beläggas & underhållas på bästa vis med antingen en penetrerande förseglare eller färgöverdrag. När man målar eller färgar limträbalkar för utomhusbruk är det att föredra att använda ljusare färger. Mörka färger attraherar värme och kan orsaka krympning av ytan över en längre period.

Även om limträ inte kräver konserverande behandling av de flesta användingsområden, kan vissa applikationer leda till miljöpåverkan som leder till sönderfall, insekts- eller attack av borrgråsuggor och likaså en långvarig eller frekvent närvaro av fukt.