FINPUSS


+ Impregnering med trebeskyttelsesmidler

+ Maling

De ferdige limtrebjelkene kan belegges og vedlikeholdes med enten en gjennomtrengende forsegler eller maling. Ved maling eller farging av ytre limtrebjelker er det foretrukket å bruke lysere farger. Mørke farger tiltrekker varme og kan forårsake overflatekrymping over lang tid.


Selv om limtre ikke krever konserverende behandling for de fleste bruksområder, kan visse bruksområder medføre miljøforhold som bidrar til forfall, insekt eller marinborerangrep, samt langvarig eller hyppig tilstedeværelse av fuktighet.