KINNITAMINE


✅ Paigaldust lihtsustavate elementide installeerimine tala sisse (metallist poldid, muud kinnitusvahendid)