TILLVERKNING AV LIMTRÄBALKAR

Våra limträbalkar tillverkas i Estland av de starkaste råmaterialen från Sibirien. Vi använder gran av C18 - C40, vilken sorteras enligt sin hållfasthetsklass och erbjuds med följande dimensioner och specifikationer:

  • längd (L) max 24 000 mm
  • höjd (H) max 1000 mm
  • bredd (B) max 240 mm
  • hållfasthetsklasser: GL24, GL28, GL30, GL32
  • homogent (h) limträ: GL24h, GL28h, GL30h, GL32h
  • kombinerat (c) limträ: GL24c, GL28c, GL30c, GL32c

FÅ EN OFFERT!


LIMTRÄ CERTIFIKAT

FSC certificates